Skip to content ↓

Cotham School

0117 919 8000
Translate

COVID Information

Important information for parents and carers regarding COVID-19

Parents and carers are reminded not to visit the school site at this time. The exception to this is if they have been called to collect their child from the school due to suspected COVID symptoms. Specific arrangements for a collection location will be made with parents and carers when they are called to collect.

What to do if your child develops Covid 19 symptoms:

If your child develops symptoms whilst at home

 • If your child becomes unwell with either:
 • a new, continuous cough or
 • a high temperature, or
 • has a loss of, or change in, their normal sense of taste or smell (anosmia)

Parents should phone the absence line on 0117 919 8019 or email absence@cotham.bristol.sch.uk with these details. We need to know the date that your child first started to present symptoms. Parents are advised to follow the COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection.

Any siblings in the same household should also be kept at home and should not come to school.

It is important that parents keep their child at home if they have any of these symptoms. Students should only return to school once they have undergone a test and received a negative test result (see information below on Booking a test).

Where parents feel that the symptom is the result of another health condition (eg a cold, or tonsillitis) this should be confirmed by a GP or health professional. It is important that parents do not make this assessment themselves. This will support us in trying to keep each member of our school community safe.

If your child develops symptoms whilst at school

 • If anyone within school becomes unwell with a new, continuous cough or a high temperature, or has a loss of, or change in, their normal sense of taste or smell (anosmia), they will be sent home and advised to follow the COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection.

 • In the case of a student displaying COVID-19 symptoms, contact will be made with the student’s parents/carers and arrangements for travel/collection agreed.

 • If a student is awaiting collection, they will be moved, if possible, to the first aid treatment room (E-Block) where they can be isolated behind a closed door (with appropriate staff supervision immediately outside the room). If for any reason it is not possible to isolate a suspected case of COVID-19 in the first aid treatment room, the person will be moved to an area which is at least 2 metres away from other people and if possible near to student reception awaiting collection as this is a sheltered outside space.
 • Any siblings in the same household will also be sent home to isolate
 • PPE will be worn by staff caring for a student or member of staff while they await collection if a distance of 2 metres cannot be maintained

Booking a test

All students displaying suspected COVID-19 symptoms should access testing via the online coronavirus service. If a student has been sent home and parents are unsuccessful in booking a test, they should (after a period of twenty fours hours) contact the school for further advice on how they can obtain a test for their child.

Isolation Periods and knowing when it’s safe for your child to return to school

When a student tests negative for COVID-19, if they feel well and no longer have symptoms similar to coronavirus (COVID-19), they can stop self-isolating and return to school.

Other members of their household can stop self-isolating.

The student could still be unwell as they may have another virus, such as a cold or flu – in which case it is still best to avoid contact with other people until they are better, however members of their household (student siblings) can stop isolating at this point.

Where a student tests positive, parents must immediately inform the school that their child tested positive, the child must self-isolate at home and the family must follow the COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection. The child must continue to self-isolate for at least 10 days from the onset of their symptoms and then return to school ONLY if they do not have symptoms other than cough or loss of sense of smell/taste. This is because a cough or anosmia can last for several weeks once the infection has gone. The 10-day period starts from the day when they first became ill. If they still have a high temperature (after the 10 days), they should keep self-isolating until their temperature returns to normal.
Other members of their household should continue self-isolating for the full 10 days from the initial onset of symptoms.

What action will the school take if a student has a positive test result

The School will take swift action when they become aware that someone who has attended has tested positive for coronavirus (COVID-19). The School will contact the Department for Education using the designated telephone number.

The DfE team will carry out a rapid risk assessment to confirm who has been in close contact with the person during the period that they were infectious, and ensure they are asked to self-isolate.

The DfE team will work with schools in this situation to guide them through the actions they need to take. Based on the advice from the DfE team, the school will send home those people who have been in close contact with the person who has tested positive, advising them to self-isolate for 10 days since they were last in close contact with that person when they were infectious.

The DfE team will provide definitive advice on who must be sent home.

Warbixin muhiim u ah waalidka oo ku aadan xanuunka COVID

Waalidiinta waa la xasuusinayaa inaysan waqtigaan soo booqan dhismaha iskuulka. Waxeyse imaan karaan haddii loogu yeero inay ilmahooda wataan tasoo ay keentay shaki looga shakiyay calaamadaha cudurka COVID. Si gaar ah ayaa waalidka loogu sheegi doonaa meesha ay ka wadanayaan marka loo soo waco inay ilmahooda wataan.

Maxaad sameyneysaa haddii ilmahaada ka muuqdaan calaamadaha Covid-19:

Haddii ilmahaada lagu argo calaamadaha intuu guriga joogo

 • Haddii inlmahaadu xanuunsado oo uu xanuumku wato:
 • Qufac joogto ah oo cusub ama
 • Qandho (Kulayl) saa’id ah ama
 • Uu dhumiyo ama uu isbedelo dhedhenka iyo urinta (anosmia)

Waalidku waa inay soo wacaan taleefanka iskuulka ee maqnaanshaha 01179198019 iimaylna u soo diraan absence@cotham.bristol.sch.uk. Waxaan u baahannan inaan ogaanno taariikhda maalintii ugu horreysay oo uu ilmahaada lagu arko calaamadaha cudurka. Waalidiinta waxaa lagula talinayaa inay raacaan habraaca COVID-19 ee loogu talo galay guryaha laga yaabo inuu coronavirus ku dhacay.

 • Walaalaha isla gurigaa ku nool waa inay iyagana guriga lagu hayo oo aysan iskuulka imaanin.

Waa muhiim in waalidiintu ay ilmaha guriga ku hayaan haddii ay qabaan calaamadahaan. Adaydu waa inay iskuulka ku soo noqdaan oo kaliya markii la soo baaro oo ay helaan jawaab lagana waayo cudurka (hoos ka fiiri warbixin ku saabsan sida aad isku diiwan gelin karto baaritaanka cudurka)

Haddii waalidku u maleeyaan in calaamaduhu ay yihiin kuwo ay keeneyn caafimaad xumo kale (sida, hargab ama quun), taas waa in dhakhtarkiinnu (GP) soo xaqiijiyaa ama qof kale oo caafimaadka ka shaqeeya. Waa muhiim in waalidiintu aysan iyagu iska go’aansan. Taasi waxa ay naga caawinaysaa isku daygeenna aan isku deyeyno in aan mid kasta oo ka mid ah dadka iskuulka uu ahaado mid bedqaba.

Haddii ilmahaada lagu arko calaamadaha inta uu iskuulka joogo

 • Haddii qof uu iskuulka dhexdiisa uu ku xanuunsado, xanuunkaas oo ay la socdaan, qufac joogto ah, qandho saa’id ah oo uu waayo ama uu isbedel ku dhaco dhedhenkiisa ama urinta (anosmia), waxaa loo diri doonaa guriga waxaana lagula talin doonaa inay raacaan habraaca COVID-19 ee guryaha laga yaabo inuu Coronavirus ku dhacay.
 • Haddii calamadaha COVID-19 lagu arko arday, waxaa xiriir lala sameyn doonaa waalidiinta/Daryeelayaasha waxaana la isku aadin doonaa safrid ama soo doonid lagu heshiiyay.
 • Haddii arday sugayo in la soo doono, haddii ay suurta gal tahay, waxaa loo kaxeyn doonaa qolka gargaarka degdegga ah ee (Dhismaha E) meeshaasoo lagu gaaryeeli doono meel xiran (iyadoo uu shaqaale gaar ah uu qolka bannaankiisa ka ilaalin doono). Haddii sababtey rabtaba ha ku dhacdee aynan suurtagal aheyn in qof looga shakiyay COVID-19 lagu gaar yeelo qolka gargaarka degdegga ah, qofkaa waxaa lageyn doonaa meel uu ugu yaraan dadka kale u jirto 2 mitir oo hadday suurtagal tahay u dhow xafiiska ardayda (Student reception) meesha lagu sugo taasoo ah meel bannaanka ah oo daboolan
 • Walaalaha kale oo isku guri ka imaadana waxaa loo soo diri guriga si ay isu gaaryeelaan (Isolate)
 • PPE (Dhar gaar ah ) ayuu xiran doonaa shaqaalaha daryeelaya ardayga ama qofka shaqaalaha ka midka ah inta ay sugayaan in la soo doono haddii aanan la ilaalin karin isu jiridda 2da mitir

Ballansamaysashada baaritaanka

Dhammaan ardayda ay ka muuqato calaamadaha looga shakiyo cudurka COVID-19 waa in la soo baaraa iyagoo isticmaalaya qadkaan (Online Coronavirus Service). Haddii arday guriga loo diro oo waalidkii uu awoodi waayo inuu ballan lagu baarayo sameysto, (afar iyo labaatan saac ka dib) waa inay iskuulka dib 3 ula soo xiriiraan si ay uga helaan talooyin dheeri ah oo ku aadan sidii ay ilmahooda ay baaritaan ugu heli lahaayeen.

Waqtiga la is gaaryeelaayo iyo inaad taqaanno marka uu ilmahaadu si badqaba ugu soo noqon karo iskuulka

Marka ilmaha inta la baaro lagu waayo cudurka COVID-19, haddii ay fiicnaan dareemayaan oo aysan qabin calaamadihii u ekaa covidviruska, wey joojin karaan inay is gaaryeelaan oo waa ku soo noqon karaan iskuulka.

Dadka kale ee gurigooda ka tirsanna wey joojin karaan inay kaligood-isgaaryeelaan.

Ardaygu weli waxa uu noqon karaa mid xanuunsan oo waxa uu qabi karaa cudur kale sida hargab ama xummad. Waxaana weli habboon in uu ka taxaddaro la kulmidda dadka kale inta ay ka fiicnaanayaan, balse dadka kale ee gurigaas (ilmaha aradyga walaalka la ah) wey joojin karaan waqtigaan inay is gaaryeelaan.

Hadaba markii ardayga cudurka laga helo, waa in waalidiinku iskuulka u soo sheegaan in ilmahooda laga helay curdurka, ardayguna waa inuu isku gaaryeelaa guriga dhexdiisa waalidkuna waa inay raacaan habraaca COVID-19 ee guryaha laga yaabo inuu Coronavirus ku dhacay. Ilmuhu waa inuu isgaaryeelaa ugu yaraan 10 maalmood laga soo billaabo xilligii uu calaamadaha cudurka isku arkay iskuulkana ku soo noqdaa oo KALIYA haddii aynan qabin calaamado aanan ka aheyn qufac iyo dhedhenka iyo urka oo ka tegay.  Sababtoo ah qufaca iyo dhedhenka iyo urta oo dhuma ama isbedela isbuucyo badan ayey sii jirayaan iyadoo cudurkii laga reestay. 10ka maalmood waxa ay ka billaabanaysaa maalintii ugu horreeyay oo ay xanuunsadeen. Haddii ay weli qabaan qandho heer sare ah (10ka maalmood ka dib), waa inay isi sii gaaryeelaan inta ay qandhadhu ka ba’ayso oo kulaylkoodu ku soo noqonayo midka caadiga ah.
Dadka kale ee gurigaas ka tirsan waa inay sii joogteeyaan isgaaryeelkooda 10 maalmood oo buuxda laga soo billaabo maalintii calaamadaha la arkay.

Muxuu iskuulku sameyn doonaa haddii arday baaritaan cudurka looga helo

Isla marka iskuulku ogaado in qof iskuulka yimid laga helay cudurka (COVID-19) tillaab degdeg ah ayuu qaadayaa. Iskuulku waxa uu la xiriiri doonaa wasaaradda waxbarashada isagoo isticmaalaya taleefan gaar ah oo loogu talo galay.

Dad ka socda wasaaradda waxbarashada (DfE) ayaa sameyn doona qiimeynta qattarta oona xaqiijin doona cidii u dhoweyd qofkaas muddaddii ay faafin kareen cudurka, weydiinna doona in dadkaasi ay dhammaantood is gaaryeelaan.

Dadka ka socda wasaaradda waxbarashada ayaa la shaqeyn doona iskuulka inta xaaladdaas lagu jiro kuna hagi doona go’aamada iyo ficillada inay sameyaan ay tahay. Iyadoo lagu saleynayo talooyinka dadka ka socda wasaaradda waxabarashada, iskuulku waxa uu guryahooda u dirayaa dadka uu xiriir dhow la lahaa qofka laga helay cudurka, waxaana lagula talinayaa inay 10 maalmood is gaaryeelaan laga soo billaabo waqtigii ay xirirka dhow la lahaayeen qofkaas oo isagu ku jiray waqtigii uu cudurka faafin karay.

Dadka ka socda Wasaaradda Waxbarashada ayaa bixin doonta talada kama danbeysta ah ee ku aadan qofka ay tahay in guriga loo diro.