Skip to content ↓

Cotham School

0117 919 8000
Translate

Statement from Cotham School regarding a member of our community testing positive for COVID-19

Thursday 24 September 2020

Late this morning we were informed by a parent that their child in Year 11 had tested positive for Covid-19.  At this stage, we immediately engaged with the Department for Education (DfE) to alert them to our case and seek clear guidance on next steps.  

The DfE completed an initial risk assessment and took as many details as possible. We must now take the precautionary measure of sending all Year 11 students straight home.  All Year 11 students must self-isolate for a period of 14 days with immediate effect.  

We appreciate that this will be worrying news for many of our community and wish to assure them we are doing all we can to follow the guidance and ensure we mitigate the risk as far as we reasonably can.  Please be assured that the student does not have any siblings at the school or the NBP16 centre.   

We will continue to work closely with all necessary agencies and follow the guidance we are given to keep our community as safe as possible.

 

Mudane Waalid/Daryeele

Waqti danbe subaxnimadaan, waxaa waalid noo soo sheegay in ilmahooda oo sanadka 11aad dhigta laga helay xanuunka Covid-19. Waxaan isla markiiba la xiriirnay Wasaaradda Waxbarashada (DfE) si aan ugu wargelino in arday xauunkaas laga helay noona siiyaan tallaabooyinka xiga oo aannu qaadayno.

Wasaaradda waxbarashada waxa ay baaritaan billow ah ku sameeyeen qattarta waxayna aruuriyeen intii faaffaahinno ah ee la heli karay. Hadda waxaa nagu waajib ah inaan qaadanno go’aan taxaddar ku jiro oo ardayda sanadka 11aad dhammaantood toos guriga loogu dirayo. Sababtoo ah dhammaan ardayda sanadka 11aad waa inay guryahooda isku gaaryeelaan 14 maalmood oo hadda ka billaabanaysa.

Waan dareemaynaa in akhbaartani tahay mid welwel ku abuuraysa dad badan oo dadkeenna ka mid ah waxaanse idiin xaqiijinaynaa inaan sameyneyno wax kasta oo aan ku raacayno habraaca dowladda oo aan hoos ugu dhigeynno qattarta intii suurtagal ah. Waxaan kaloon idiin xaqiijinaynaa in ardaygaasi uusan walaal u dhigannin iskuulka iyo qeybra kale ee NBP16 ee iskuulka.

 

Safeguarding students who are self-isolating 

Processes for continuing to ensure the safeguarding of our students while they are self-isolating:

If you have urgent concerns about the safety of a child, First Response (Bristol Children's Services) should be your first port of call. Information on how to make a referral can be found here or by calling 0117 903 6444 (or if the offices are closed call the Emergency Duty Team on 01454 615 165). If the child is at immediate risk call the Police on 999. 

To provide information to the Cotham School Safeguarding Team please contact our dedicated email address: safeguarding@cotham.bristol.sch.uk 

Where we have concerns about vulnerable students, we will aim to stay in touch with you by phone so please accept a phone call from a withheld number.

 

Ilaalinta badqabka ardayda iyagu isgaaryeelaya

Qaabka loo sii joogteynayo xaqiijinta ilaalinta ardayda inta ay ku jiraan isgaaryeelidda:

Haddii si degdeg ah aad uga welwelsan tahay bedqabka ilmo,iridda koowaad oo aad waceyso waa First Response (Bristol Children’s services). Warbixin ku saabsan sida aad u gudbin karto welwelkaada halkaan ayaad ka heli kartaa ama adigoo wacayo taleefankaan 01179036444 ( ama haddii ay xafiisyadu xiran yihiin waxaad wacdaa kooxda shaqada degdegga maalintaa ku qoran kana wac 01454615165). Haddii ilmuhu uu qatar ku dhowyahayna wac booliska oo 999 ka wac.

Si aad wax ugu soo sheegto kooxda ilaalinta badqabka ilmaha ee iskuulka fadlan la soo xiriir cinwaankan loo gaaryeelay: safeguarding@cotham.bristol.sch.uk

Meeshaan welwel ka qabno arday nugul, waxaan qorsheyn doonnaa inaan taleefan idiinkugula soo xiriirno ee fadlan naga aqbal wicitaanka aan kaa soo wacno taleefannada aan kaa heynno.

 

Important Information for Parents and carers regarding Covid symptoms 

Please find attached important information regarding symptoms, isolation periods, testing and knowing when it’s safe to come out of isolation.  

 

Warbixinno muhiim u ah waalidiinta iyo daryeelayaasha oo quseeya calaamadaha xanuunka Covid

Fadlan ka hel warbixinno muhiim ah oo ku saabsan calaamadaha, waqtiga la isgaaryeelaayo, baaritaanka iyo inaad taqaanno marka aysan dhib keenaynin inaad isgaaryeellidda aad ka soo baxdo.

 

 

Students Entitled to Free School Meals

All year 11 students eligible for free school meals will receive a voucher that can be redeemed in Asda to cover the school days that they are at home isolating. These are in the process of being ordered and will be distributed week commencing 28th September.

Ardayda xaqqa u leh raashinka iskuulka ee lacag la’aanta ah

Dhammaan ardayda sanadka 11ad oo xaqqa u leh raashinka iskuulka ee lacag la’aanta ah waxey heli doonaan warqad lacageed (Voucher) oo ay Asda u bedelan karaan oo daboolaya maalmaha iskuulka ee ay guryaha isku gaaryeelayaan. Kuwaas waxaan ku jirnaa dalbiddoodii waxaana la qeybin doonaa isbuuca ka billaabanaya 28/09/2020.

 

Arrangements for provision of work for students who are isolating

The school will provide work for students in the following circumstances:  

 1. In the event that we have to send a year group home during term time (this would happen in the event that we receive confirmation of a confirmed positive case for Covid-19 within one of our year group bubbles, and receive advice from the Department for Education and Public Health England to close.

Each faculty will create a summary of the work that students should complete in these circumstances.  A summary of this work will be posted to the Remote Learning portal on the Cotham School website.  

These summaries will not be shared with students.  They are intended and produced to give parents and carers an overview of the lessons being shared and the work being set. 

The work and supporting resources for each lesson will be posted to students on Google Classroom.  

The school will be supporting teachers to provide resources: 

 • That are either narrated or recorded presentations.  This will allow all students to access the materials at a time that is convenient to them (particularly important for students who may experience barriers to having access to a computer). 

 • That simulate the core stages of our usual lesson structure

 • That offers students the opportunity to ask questions of their teacher (via the comment function on google classroom)

 • That offers students some opportunities for a live e-seminar (a live Q&A session) during some scheduled lesson slots (in groups of max 12 students) over the period of closure.   

 

 1. In the event that a student has to isolate (for 14 days) because a person within their household (i.e. parent or sibling) starts to display symptoms of Covid-19 during term time.  

Each faculty will create work that students should complete in these circumstances.  This will be a standalone set of lessons that support our planned school curriculum. 

These summaries will be shared with students and parents (via the Remote Learning portal on the school website).  They will not be posted to students on their Google Classroom. 

The school will be supporting teachers to provide resources: 

 • That are either narrated or recorded presentations.  This will allow all students to access the materials at a time that is convenient to them (particularly important for students who may experience barriers to having access to a computer). 

 1. In the event of any other local or national-mandated partial or full school closure during term time.

The school will strive to provide work for every student in each year group that is of the highest quality and which simulates the core stages of our usual lesson structure.  

Qabanqaabinta qaabkii loo siin lahaa waxey baran lahaayeen ardayda isgaaryeelaaya

Iskuulku waxa uu ardayda siin doonaa waxey baran lahaayeen marka ay ku jiraan xaaladaha soo socda:

 1. Haddii ay qasab nagu noqoto inaan sanad dugsiyeed guriga u dirno inta uu iskuulku furan yahay ( taasi waxa ay dhaceysaa  markii aan helno xaqiijin ah in laga helay xanuunka Covid mid ka mid ah sanad dugsiyeedyada, oo inaan xirno ay nalagula taliyaan wasaaradda waxbarashada iyo heyadda caafimaadka Ingiriiska (Public Health England).

Kulliyad kasta waxa ay soo koobi doonaan shaqooyinka ardaysaad inay dhameeyaan ay tahay inta xaaladdaan lagu jiro. Shaqadaan oo kooban waxaa la soo dhigi doonaa meesha lagu soo bandhigo cashirada meesha dheer laga dhigto ee bogga iskuulka Cotham.

Cashiradaan la soo koobay ardayda lalama wadaagi doono. Waxaa loogu talo galay oo loo sameeyay inay waalidka iyo daryeelayaasha siiyaan aragti guud oo ku saabsan cashirada lala wadaagay iyo shaqooyinka loo diyaariyay.

 

Shaqada iyo waxyaabaha caawinaya cashir kasta waxaa ardayda loo soo dhigi Google Classroom.

Iskuulku waxa uu caawin doonaa macalimmiinta sidii ay waxyaabaha cashirada caawiya u bixin lahaayeen:

 • Kuwaas oo ah kuwo laga sheekeeyay, soo bandhigid la soo duubay. Taasi waxa ay ardayda oo dhan fursad u siinaysaa inay isticmaalaan waqtigii iyaga ugu haboon (qaasatan waxay muhiim u tahay ardayda iyagu ka kulma caqabado ku aadan isticmaalidda kombiyuutarka).

 • Taas oo u eg qeybaha muhiimka ah ee cashirradeenna caadiga ah

 • Taas oo siinaysa ardayda fursad ay su’aalo ku weydiiyaan macallimka (iyagoo isticmaalaya meesha google classroomka loogu talo galay wax lagu qoro)

 • Taasi waxa ay ardayda siinaysaa xoogaa fursad ah oo ay cashirka qadka ku qaadanayaan (kulan su’aalo iyo jawaabo toos ah) inta lagu jiro cashirro la sii sheegay (oo koox koox ah oo ugu badnaan 12 arday ah) loo sameynaayo inta lagu jiro waqtiga iskuulku xiran yahay.

 1. Haddii arday inuu isgaaryeello ay noqoto (14 maalmood) sababtoo ah qof gurigooda ka tirsan ayaa  (Tusaale, waalid ama walaal) ayaa bilaabay in lagu arko calaamadihii xanuunka Covid-19 in iskullku furan yahay.

 

Kulliyad kasta waxa ay soo diyaarinaysaa shaqada ay ardaydu inay soo dhameeyaan ay tahay xaaladaan oo kale. Waxa uuna ahaanayaa cashiro gooni u taagan oo kaabaaya manhajka iskuulka ee la diyaariyay.

Cashiradaan la soo koobay waxaa lala wadaagi doonaa ardayda iyo waalidiinta (iyadoo loo soo marsiinayo meesha dheer ee wax laga barto ee bogga iskuulka). Ma loogu soo diri doono ardayda Google classroom.

Iskuulku waxa uu caawin doonaa macalimmiinta sidii ay waxyaabaha cashirada caawiya u bixin lahaayeen:

 • Kuwaas oo ah kuwo laga sheekeeyay, soo bandhigid la soo duubay. Taasi waxa ay ardayda oo dhan fursad u siinaysaa inay isticmaalaan waqtigii iyaga ugu haboon (qaasatan waxay muhiim u tahay ardayda iyagu ka kulma caqabado ku aadan isticmaalidda kombiyuutarka).

 1. Haddii amar kale dhaco oo iskuulaadka si guud ama si gaar ah loo xiro magaaladan ama wadanka oo dhan.

Iskuulku waxa uu ku dadaalayaa inuu arday kasta oo sanad kasta ku jira siiyo shaqo tayadoodu sarreyso kuwaasoo u qaabeysan sidii caadiga aheyd ee cashirada loo qaabeeyo.